Skip to content

Riskhantering – Nairobi

  • by

Inför att en kund etablerade sig i Nairobi, Kenya, bistod Anactio med riskhanteringsarbetet. Genom Anactios riskhanteringsmodell – omvärldsanalys med identifiering av riskkällor, identifiering av säkert område, identifiering av lokaler och bostäder och dess skyddsnivåer, samverkan med myndigheter på plats och upphandling av säkerhetsteknik och bevakningstjänster – har kunden utifrån ett säkerhetsperspektiv erhållit erforderliga förutsättningar för att igångsätta sin verksamhet i landet

Riskhantering – Nairobi

  • by

Inför att en kund etablerade sig i Nairobi, Kenya, bistod Anactio med riskhanteringsarbetet. Genom Anactios riskhanteringsmodell – omvärldsanalys med identifiering av riskkällor, identifiering av säkert område, identifiering av lokaler och bostäder och dess skyddsnivåer, samverkan med myndigheter på plats och upphandling av säkerhetsteknik och bevakningstjänster – har kunden utifrån ett säkerhetsperspektiv erhållit erforderliga förutsättningar för att igångsätta sin verksamhet i landet

»