Skip to content

test

Sommar-OS i Brasilien

Anactio har på plats i Rio de Janeiro bistått ett flertal kunder med säkerhetskoordinering och rådgivning kopplat till de olympiska spelen.

Paris och Bryssel

Anactio har på plats i Paris och Bryssel bistått en kund med säkerhetskoordinering i samband med terrordåden i Paris

Jordbävningen i Nepal

Anactio har haft personal på plats i Nepal för att stötta en kunds arbete i landet. Arbetet har i stort omfattat riskbedömningar och koordinering av kundens säkerhetsarbete

Anactio i Paris

Anactio har i samband med attentatet mot tidningen Charlie Hebdo arbetat som säkerhetskoordinatorer på plats i Paris

Tidningen Personal & Ledarskap

Anactio medverkar i senaste numret av tidningen Personal & Ledarskap http://www.personalledarskap.se/nyheter/sa-undviks-onodiga-risker/33650.pl

News

  • by

Here it will be possible to follow the news concerning both Anactio industry as a whole

Anactio i Brasilien

Anactio har hjälpt en kund inför och under deras närvaro vid VM i fotboll 2014. I stort omfattade arbetet omvärldsanalys med identifiering av riskkällor, samverkan med lokala säkerhetsföretag samt koordinering på plats under arrangemangets genomförande

Nyheter

Här kommer det vara möjligt att följa nyheter som rör såväl Anactio som branschen i stort

»