Skip to content

Jordbävningen i Nepal

Anactio har haft personal på plats i Nepal för att stötta en kunds arbete i landet. Arbetet har i stort omfattat riskbedömningar och koordinering av kundens säkerhetsarbete

»