Skip to content

Anactio

analys och åtgärd

“Vår vision är att vara den personliga och närvarande säkerhetsleverantören som i alla lägen levererar kvalitativa tjänster och rådgivning.”

läs mer
Analys

Anactio hjälper kunden att bedöma och analysera latenta, konkreta och överförda hotbilder mot såväl organisation som person. Genom beprövad metodik skapar vi underlag för kunden i dess beslutsprocess, i allt från bakgrundskontroller till riskanalyser och interna utredningar.

Utbildning

Anactio hjälper kunden att förbereda och träna sina medarbetare inför såväl lagkrav, som hotfulla situationer som kan uppstå i samband med deras tjänsteutövning. Anactios utbildningar täcker bland annat säkerhetsskydd samt utbildning i hot och våld.

Omvärldsbevakning

Anactio hjälper kunden att följa förändringar i omvärlden som kan ha effekter på medarbetare, organisation eller varumärke. Omvärldsbevakningen är hotbaserad och systematiserad och är aktiv dygnet runt.

Säkerhetskoordinering

Anactio hjälper kunden med dess säkerhetskoordinering i allt från säkerhetsarbetet vid evenemang, till särskilda hotfulla situationer, till resor. Säkerhetskoordineringen kan innefatta strategiskt förberedelsearbete liksom operativt arbete på plats.

Säkerhetsskydd

Anactio hjälper kunden i dess säkerhetsskyddsarbete. Utöver säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövningsintervjuer och bakgrundskontroller kan Anactio nu erbjuda en webbaserad interaktiv utbildning inom säkerhetsskydd.

»