Skip to content

Uppdrag

Anactio levererar idag tjänster till kunder i många olika branscher. Vi är flexibla och skräddarsyr gärna tjänster utifrån era behov.

Kriget i Ukraina och det försämrade omvärldsläget har dominerat arbetet under 2023. Under året har vi bland annat tagit fram risk- och scenarioanalyser inför och under Almedalsveckan, genomfört sårbarhetsanalyser och utredningar och hållit utbildningar inom hot och våld. Vi har också genomfört bakgrundskontroller och hållit säkerhetsprövningsintervjuer inför rekryteringar och placeringar i säkerhetsklass, haft löpande kundanpassade omvärldsbevakningar och tagit fram PDV-planer för organisationer.

Nytt för i år är att vi tagit fram en webbaserad, interaktiv utbildning inom säkerhetsskydd:

“De kallar oss Antagonister” – klicka här för att läsa mer och boka en demo.

»