Skip to content

Assignments

Koordinering – MENA

Anactio har arbetat i ett flertal av MENA-regionens länder. Arbetet har i stort omfattat säkerhetskoordinering av en kunds resor och vistelse i regionen

Omvärldsanalys – Asien

Anactio har genomfört ett antal land- och regionsanalyser. Analyserna är en del av det beslutsunderlag som kunder använder sig av inför möjliga etableringar i landet eller regionen

Utbildning – Stalkning

  • by

Anactio har genomfört ett stort antal utbildningar i ämnet hot och våld – med särskilt fokus på olaga förföljelse, även kallad stalkning. Utbildningen är lösningsorienterad och riktar sig mot företag och organisationer som vill arbeta förebyggande i frågor som rör medarbetarens trygghet och säkerhet

Riskhantering – Nairobi

  • by

Inför att en kund etablerade sig i Nairobi, Kenya, bistod Anactio med riskhanteringsarbetet. Genom Anactios riskhanteringsmodell – omvärldsanalys med identifiering av riskkällor, identifiering av säkert område, identifiering av lokaler och bostäder och dess skyddsnivåer, samverkan med myndigheter på plats och upphandling av säkerhetsteknik och bevakningstjänster – har… Read More »Riskhantering – Nairobi

Beslutsanalys – Öst

  • by

Anactio har arbetat med ett svenskt företag i samband med företagets fastighetsaffärer i ett östeuropeiskt land. Anactio genomförde en beslutsanalys i syfte att utifrån säkerhetsaspekter rangordna aktuella fastigheter.

Säker fastighet – Sverige

Anactio arbetar kontinuerligt med ett större projekt inom Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Projektet löper över en längre tid och syftar till att bibehålla en kunds SBA uppdaterat och aktuellt 

»