Skip to content

anactio

News

  • by

Here it will be possible to follow the news concerning both Anactio industry as a whole

Utbildning – Stalkning

  • by

Anactio har genomfört ett stort antal utbildningar i ämnet hot och våld – med särskilt fokus på olaga förföljelse, även kallad stalkning. Utbildningen är lösningsorienterad och riktar sig mot företag och organisationer som vill arbeta förebyggande i frågor som rör medarbetarens trygghet och säkerhet

Utbildning – Stalkning

  • by

Anactio har genomfört ett stort antal utbildningar i ämnet hot och våld – med särskilt fokus på olaga förföljelse, även kallad stalkning. Utbildningen är lösningsorienterad och riktar sig mot företag och organisationer som vill arbeta förebyggande i frågor som rör medarbetarens trygghet och säkerhet

Riskhantering – Nairobi

  • by

Inför att en kund etablerade sig i Nairobi, Kenya, bistod Anactio med riskhanteringsarbetet. Genom Anactios riskhanteringsmodell – omvärldsanalys med identifiering av riskkällor, identifiering av säkert område, identifiering av lokaler och bostäder och dess skyddsnivåer, samverkan med myndigheter på plats och upphandling av säkerhetsteknik och bevakningstjänster – har… Read More »Riskhantering – Nairobi

Riskhantering – Nairobi

  • by

Inför att en kund etablerade sig i Nairobi, Kenya, bistod Anactio med riskhanteringsarbetet. Genom Anactios riskhanteringsmodell – omvärldsanalys med identifiering av riskkällor, identifiering av säkert område, identifiering av lokaler och bostäder och dess skyddsnivåer, samverkan med myndigheter på plats och upphandling av säkerhetsteknik och bevakningstjänster – har… Read More »Riskhantering – Nairobi

Beslutsanalys – Öst

  • by

Anactio har arbetat med ett svenskt företag i samband med företagets fastighetsaffärer i ett östeuropeiskt land. Anactio genomförde en beslutsanalys i syfte att utifrån säkerhetsaspekter rangordna aktuella fastigheter.

Beslutsanalys – Öst

  • by

Anactio har arbetat med ett svenskt företag i samband med företagets fastighetsaffärer i ett östeuropeiskt land. Anactio genomförde en beslutsanalys i syfte att utifrån säkerhetsaspekter rangordna aktuella fastigheter.

Beslutsanalys – Öst

  • by

Anactio har genomfört en beslutsanalys som stöd för en kunds fastighetsaffärer i östra Europa

»