Skip to content

Beslutsanalys – Öst

  • by

Anactio har arbetat med ett svenskt företag i samband med företagets fastighetsaffärer i ett östeuropeiskt land. Anactio genomförde en beslutsanalys i syfte att utifrån säkerhetsaspekter rangordna aktuella fastigheter.

Beslutsanalys – Öst

  • by

Anactio har arbetat med ett svenskt företag i samband med företagets fastighetsaffärer i ett östeuropeiskt land. Anactio genomförde en beslutsanalys i syfte att utifrån säkerhetsaspekter rangordna aktuella fastigheter.

»