Skip to content

Utbildning – Stalkning

  • by

Anactio har genomfört ett stort antal utbildningar i ämnet hot och våld – med särskilt fokus på olaga förföljelse, även kallad stalkning. Utbildningen är lösningsorienterad och riktar sig mot företag och organisationer som vill arbeta förebyggande i frågor som rör medarbetarens trygghet och säkerhet

Utbildning – Stalkning

  • by

Anactio har genomfört ett stort antal utbildningar i ämnet hot och våld – med särskilt fokus på olaga förföljelse, även kallad stalkning. Utbildningen är lösningsorienterad och riktar sig mot företag och organisationer som vill arbeta förebyggande i frågor som rör medarbetarens trygghet och säkerhet

»