Skip to content

Anactio i Brasilien

Anactio har hjälpt en kund inför och under deras närvaro vid VM i fotboll 2014. I stort omfattade arbetet omvärldsanalys med identifiering av riskkällor, samverkan med lokala säkerhetsföretag samt koordinering på plats under arrangemangets genomförande

»