Skip to content

Koordinering

Koordinering 1735x1152

 

Personsäkerhet

Anactios konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med hotbildsbaserad personsäkerhet. Vi hjälper kunden att koordinera personsäkerhetsuppdrag vid exempelvis resor, evenemang eller särskilda hotfulla situationer. Om situationen är av sådan karaktär att skyddspersonal bedöms som en nödvändig åtgärd så har Anactio ett mycket utbrett kontaktnät som omfattar alltifrån auktoriserad personskyddsutbildad personal till skyddade boenden. Som oberoende säkerhetskonsult väljer vi tillsammans med kunden att samarbeta med den leverantör som för den aktuella situationen är bäst lämpad.

 

Evenemangssäkerhet

Anactios konsulter har stor erfarenhet av att koordinera säkerheten vid olika former av evenemang. Vi arbetar i enlighet med gällande riskhanteringmetoder för evenemangssäkerhet och vårt arbete kan omfatta såväl strategiskt arbete i förberedelsefasen som operativt arbete vid genomförandet av evenemanget. I vår koordinering så utgår arbetet från perspektivet Människa, Teknik, Organisation (MTO) och fokus är att förhindra ohälsa, egendomsskada och varumärkesskada.

 

Resesäkerhet

Genom att arbeta systematiskt och metodiskt inför och under resan kan vi reducera riskerna för kunden, som i sin värsta form kan leda till fara för liv och hälsa hos person samt skada kundens varumärke. Riskkällor vid utlandsresor kan exempelvis vara undermåliga sjukvårdsresurser, terrorism, spionage, kidnappning samt konsekvenser av instabilt politiskt läge på resmålet.

Uppdrag MENA

 

»